Välkommen till Dr Berry Katzenstein
Medicinskt ansvarig läkare på City Hälsocentral.

SPECIALIST I ALLMÄN KIRURGI OCH UROLOGI SEDAN MER ÄN 30 ÅR.

Inget remisstvång.
Ansluten till Försäkringskassan.
Bokningsbara tider: mån-ons kl 9-16.
Boka genom att mejla info@cityhalsocentral.se, eller ring 08-20 69 90

Dr Katzenstein har sin mottagning öppen mån-onsdag. För bokning ring till oss på 08-20 69 90.